Naudojimo sąlygos

Miele Siuntiniai

1. Šis susitarimas reglamentuoja "Miele" programinės įrangos ir informacijos atsisiuntimą bei naudojimą. Atsisiųsdamas informaciją, naudotojas patvirtina savo sutikimą su nurodytomis sąlygomis.

2. Informaciją galima atsisiųsti kasdien, 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Atsižvelgiant į interneto ir kompiuterinių sistemų pobūdį, "Miele" neatsako už nenutrūkstamą prieigą prie informacijos.

3. "Miele" atnaujina atsisiuntimus įprastine tvarka. "Miele" pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti informaciją ir programinę įrangą, ypač atsižvelgiant į techninius ar ekonominius pokyčius arba pasikeitusias naudojimo ir bendrąsias, taip pat kainų ir komercinio pobūdžio sąlygas.          

Naudojimo teisės ir įsipareigojimai

1. Informacija, ypač autorių teisės, yra saugomos įstatymų nustatyta tvarka "Miele" arba trečiųjų šalių naudai. Vartotojams draudžiama keisti, o ypač kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, duoti licenciją ir kitaip viešai skelbti, apdoroti bei kurti panašius gaminius be išankstinio raštiško "Miele" arba kito nuosavybės teisių turėtojo sutikimo.

2. "Miele" programinės įrangos negalima kopijuoti, perparduoti, išnuomoti arba perduoti įgaliojimo neturinčioms trečiosioms šalims. "Miele" programinėje įrangoje yra komercinių paslapčių. Todėl programinės įrangos negalima perdaryti, dekompiliuoti, išskaidyti arba kitais būdais ja manipuliuoti.

3. Jei autorių teisės nustato, kad tam tikromis sąlygomis, išimties tvarka naudojimas leidžiamas be privalomo autoriaus sutikimo, ankstesniuose punktuose numatyti naudojimo teisės apribojimai nėra taikomi.

4. Pagal esamus komercinius susitarimus su "Miele" naudotojui suteikiama paprasta, bet kuriuo metu atšaukiama, neišimtinė ir neperduodama teisė atsisiuntimus naudoti kaip pagalbinę verslo vystymo priemonę. Visos autorių teisių ir panašios pastabos negali būti keičiamos.

5. "Miele" pažymi, kad duomenų perdavimas internetu yra nesaugus. Neatmetama ir tokia galimybė, kad neįgaliotieji asmenys gali turėti prieigą prie duomenų arba juos klastoti.

Atsakomybė

1. Pateikta informacija, atsisiuntimai, taip pat šis susitarimas nesuteikia jokių garantijų arba laidavimų. Taip pat nesuteikiama teisė reikšti pretenzijas dėl garantinės priežiūros.

2. "Miele" neatsako už informacijos teisingumą, išsamumą, kokybę ir patikimumą, taip pat už rezultatus, gaunamus naudojant informaciją. "Miele" neatsako už bet kokią, su atsisiųstos informacijos naudojimu susijusią žalą, kaip, pvz., veiklos nutraukimas, negautas pelnas, informacijos ir duomenų praradimas. "Miele" atsisiunčiamos programinės įrangos naudojimą naudotojas turi suderinti su "Miele".

3. "Miele" neatsako už bet kokio teisinio pobūdžio žalą, patirtą dėl naudojimo, negalėjimo naudotis, visų techninės arba programinės įrangos klaidų arba naudotojo atliktų neteisingų sistemos nustatymų. Atsisiuntimų naudojimo rizika tenka naudotojui. "Miele" neatsako už programinę įrangą ir informaciją, ypatingai už jų naudojimą, teisingumą, išsamumą ir apsaugą nuo virusų.                      

4. "Miele" taip pat neatsako už virusų, "Trojos arklio", "Hoax" tipo virusų arba panašių programų padarytą žalą bei už programas, programų dalis arba kodus, dėl kurių kilo panašus pažeidimas, sunaikinimas arba sistemų ar jų dalių veikimo nutraukimas. Naudotojas pats pasirūpina apsaugos priemonėmis nuo virusų ir kitų destruktyvių duomenų.

5. "Miele" neprisiima atsakomybės už klaidingą "Miele" siunčiamų duomenų perdavimą, trečiųjų asmenų manipuliavimą šiais duomenimis, ypač dėl neleistinos prieigos prie "Miele" tinklų ir sistemų, jei tai įvyko ne dėl "Miele" kaltės.

6. Atsakomybę privaloma prisiimti būtinais atvejais, pvz., dėl tyčinės veikos, grubaus aplaidumo, kokybės garantijos arba esant esminiams sutartinių įsipareigojimų pažeidimams, dėl sukelto pavojaus gyvybei, sveikatos sutrikdymo ar kūno sužalojimų, taip pat įstatymuose numatytos gamintojo atsakomybės atvejais. Nenustačius tyčinės veikos arba grubaus aplaidumo, dėl esminių sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo patirta žala atlyginama, atsižvelgiant į įprastą, numatomą žalą. Tai nėra susiję su įrodinėjimo pareigos perkėlimu naudojo nenaudai.

PDF duomenų peržiūra

PDF duomenų peržiūrai būtina "Adobe Acrobat Reader" programa.

CAD duomenų peržiūra

Planavimo duomenys suteikia galimybę paprastai, greitai ir patikimai planuoti dvimatės ir iš dalies trimatės erdvės priekinės dalies ir horizontalios projekcijos vaizdą. Nurodyti svarbūs planavimo duomenys, tokie kaip matmenys, prijungimo taškai ir prijungimui būtina instaliacija.

CAD duomenų peržiūrai dažniausiai būtina speciali programinė įranga. CAD duomenis "Miele" pateikia skirtingais, su įprastomis CAD programomis suderinamais formatais:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Prietaisų brėžinių duomenys žymimi pagal šildymo tipą "EL" (Elektra), "D" (Garai) arba "G" (Dujos). Papildomais ženklais ženklinamas prietaiso vaizdas iš "D" viršaus, "S" šonų, "V" priekio arba "R" galinės pusės.

Naudotojas atsako už teisingą duomenų parinkimą ir naudojimo pasekmes bei siektinus arba pasiektus rezultatus.  "Miele" neprisiima atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą.

Atsakomybę privaloma prisiimti būtinais atvejais, pvz., dėl tyčinės veikos, grubaus aplaidumo, kokybės garantijos arba esant esminiams sutartinių įsipareigojimų pažeidimams, dėl sukelto pavojaus gyvybei, sveikatos sutrikdymo ar kūno sužalojimų, taip pat įstatymuose numatytos gamintojo atsakomybės atvejais. Nenustačius tyčinės veikos arba grubaus aplaidumo, dėl esminių sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo patirta žala atlyginama, atsižvelgiant į įprastą, numatomą žalą. Tai nėra susiję su įrodinėjimo pareigos perkėlimu naudojo nenaudai.

Kilus klausimų, mielai į juos atsakysime:

Kontaktas

Miele svetainėje

 SIA "Miele“ Lietuvos filialas interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitų tiekėjų tinklalapius. Kiekvieną kartą spustelėjus ant tinklalapio nuorodos, bus patikrintas jo turinio teisėtumas. SIA "Miele“ Lietuvos filialas neatsako už neteisėtą kitų svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, turinį. Jei SIA "Miele“ Lietuvos filialas nustatys arba bus nurodyta, kad svetainės turinys yra neteisėtas, nuoroda bus nedelsiant pašalinta.