Tvarumas

Nachhaltigkeit

Atsakomybė


"Miele" tvarumo filosofija paremtos ne tik bendrovės vertybės ir tradicija, bet ji yra nepamainomas ilgalaikės verslo sėkmės garantas. "Miele" yra JT pasaulio susitarimo tinklo narė ("Global compact"), pasirašiusi "Įvairovės chartiją" ("Charta der Vielfalt"). Kas dvejus metus "Miele" paviešina tvarumo ataskaitą.

Skaityti daugiau miele-sustainability.com

Informacija apie kritinės koncentracijos chemines medžiagas

Informacija apie kritinės koncentracijos chemines medžiagas, remiantis Europos reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 33 straipsniu.

Žr. daugiau Miele.lt/Reach