Paleidimo atidėjimas ir likęs veikimo laikas

Laikas
Naudodami uždelsto paleidimo funkciją, pasirinktos programos pradžią galite atidėti net iki 24 valandų. Prasidėjus programai, ekrane rodomas likęs veikimo laikas.
Konstrukciniai sprendimai pagal modelį